FORMACIÓ

Transmetem els nostres coneixements a les persones, deforma individual o adreçant-nos a col·lectius.

ESCOLES

Formació, oferim assessorament psicopedagògic i supervisió per les AMPA i també al professorat d’escoles i instituts.

bruixola-escoles

+ Info

XERRADES

Divulgació de coneixements, xerrades, exposicions temàtiques, tallers participatius i pràctics adreçats a pares i a adolescents.

bruixola-xerrades

+ Info

CENTRES

Assessoraments personalitzats. Treballem amb associacions i centres cívics en la prevenció de problemàtiques de la salut mental.

bruixola-centres

+ Info

A més del tracte personal, també ens adrecem a col·lectius