SERVEIS

Al nostre centre de Figueres us proporcionem un espai modern, acollidor i multidisciplinar on reunir-vos amb els membres de l’equip Bruixola.
Oferim suport en un ampli ventall de casos, podeu consultar el llistat o en cas de dubte contactar-nos directament.
Compartim el compromís i la implicació professional en els casos que treballem.

 • Trastorns de conducta
 • Trastorns de l’estat d’ànim
 • Trastorns d’ansietat (ansietat per separació, ansietat generalitzada, ansietat social, fòbies específiques, fòbia escolar, simptomatologia obsessiva,…)
 • Trastorn del vincle afectiu
 • Problemes relacionats amb els acolliments i les adopcions
 • Trastorns de l’aprenentatge
  Altes capacitats i superdotació
  Discapacitat intel·lectual
 • Trastorn per Dèficit d’Atenció (amb/sense hiperactivitat)
 • Trastorns generalitzats del desenvolupament.
 • Trastorns de l’Espectre Autista
 • Altres problemes que poden ser d’atenció psicològica (bullying, gelosia, adiccions a noves tecnologies…)
 • Trastorns o retards en l’adquisició del llenguatge oral.
 • Trastorns del llenguatge escrit.
 • Alteracions de la parla.
 • Retards de la parla.
 • Dislàlies (alteració en la producció d’un o més sons).
 • Disglòssies (alteració en la producció de la parla per una causa orgànica).
 • Alteracions del ritme i la fluïdesa verbal.
 • Alteracions de la veu.
 • Alteracions de causa neurològica.
 • Alteracions de les funcions orofacials
 • Respiració bucal.
 • Deglució atípica.
 • Trastorns d’ansietat: ansietat social, de separació, fòbies, trastorns de pànic, agorafòbies, ansietat generalitzada, ansietat de separació.
 • Trastorns obsessius, compulsius, dismorfofòbies, trastorns d’acumulació, tricotil·lomanies.
 • Traumes, trastorns del vincle, trastorns d’estrès posttraumàtic, trastorns adaptatius.
 • Problemes relacionals, baixa autoestima, inseguretat, timidesa.
 • Alteracions de l’estat d’ànim en nens, adolescents, adults.
 • Desmotivació. Depressions de diverses causes.
 • Dol. Pèrdues.
 • Crisis vitals. Trastorns en les relacions de parella. Assessorament de parelles. Dificultats en les relacions familiars i socials.
 • Trastorns adaptatius i reactius lligats a dificultats en entorns laborals.
 • Timidesa, problemes en les relacions escolars. Crisis en l’adolescència.
 • Trastorns somatoformes, trastorns ansiós-depressius per malaltia.
 • Trastorns del son i vigília.
 • Trastorns de dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat. Dèficit d’atenció.
 • Impulsivitat. Problemes d’aprenentatge. Tics.
 • Trastorns de conducta, gelosia, alteracions en les relacions pares i fills.
 • Trastorns de la personalitat.
 • Assessorament en situacions de pre i postadopció.
 • Problemes de relació
 • Problemes de comunicació
  Teràpia de parella
 • Educació dels fills
  Trastorns de l’estat d’ànim
 • Trastorns d’ansietat
 • Trastorns adaptatius (dol, pèrdua, crisis vitals, problemes laborals,…)
 • Malestar personal (baixa autoestima, inseguretat,…)